Η γερμανική παραγωγός αιθανόλης CropEnergies AG (ETR: CE2) ανακοίνωσε αύξηση κατά 110% του EBITDA των κερδών πριν την φορολόγηση, τόκους και αποσβέσεων για τον Μάρτιο-Νοέμβριο του 2019.

Το αποτέλεσμα για τους πρώτους εννέα μήνες της εταιρικής χρήσης 2019/20 ανήλθε σε 101, 9 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στις υψηλότερες τιμές πώλησης της αιθανόλης. Αυτή η αύξηση αντιστάθμισε την άνοδο των τιμών των βασικών πρώτων υλών και τη μείωση της παραγωγής, ανέφερε η εταιρεία.

Στα τέλη του 2019, η εταιρεία CropEnergies ανακοίνωσε νέες προβλέψεις για το οικονομικό έτος, αναμένοντας υψηλότερο κύκλο εργασιών περίπου 900 εκατομμύριων ευρώ, λειτουργικό κέρδος 100 εκατ. Ευρώ και EBITDA 145 εκατομμύρια ευρώ.

Το λειτουργικό κέρδος το Μάρτιο-Νοέμβριο του 2019 αυξήθηκε σε 70, 3 εκατομμύρια ευρώ από 19, 1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 12% στα 668 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες της εταιρικής χρήσης 2019/20, η εταιρεία CropEnergies παρήγαγε 729.000 κυβικά μέτρα αιθανόλης, 6% λιγότερο σε ετήσια βάση. Τα εργοστάσια της εταιρείας στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν συνολική παραγωγική ικανότητα 1.3 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως.

 

Article by Renewables Now: CropEnergies’ 9-mo EBITDA grows 110% y/y