Geçen yılda Almanya’da biyoethanol tüketimi yaklaşık 1.18 milyon tona varmaktadır, ve bu 2015 yılı ile karşılaştırıldığında %0.2 tutarında hafif artıştır, bunu bu ay Alman biyoethanol derneği (BDBe) bildirmiştir.

Super (E5) yakıtının piyasa payı %82.8’e kadar artarken, 2015 yılında %82’e bakarak, Super E10 payı %13.6’den %12.6’ya düşmüş.  Super Plus (E5) piyasa payı % 4.6.

Спадът в продажбите на Super E10’in satışlarında düşüş biyoethanolun daha fazla tüketimi ile tazmin edilmiştir, beznine ek olarak kullanılan ETBE(etil tersiyer-bütil eter)  bileşiminden bir kısım olarak.

Mesajda bildirilmektedir ki, Almanya’da tüketilen ethanolun miktarı 2016 yılında benzin tüketiminden karbondioksid emisyonlarını 1.9 milyon ton ile düşürmüştür.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.