CropEnergies (ETR:CE2) Alman biyoetanol üreticisi geçen hafta üretimde artıştan desteklenen 2017 yılının şubat ayı sonunda mali yıl için rekor yüksek operatif kar bildirmiştir.

Operatif kar 98 milyon euro’ya kadar artmıştır. Şirket gelirlerini 11% ile 802 milyon euro’ya kadar arttırmıştır, hem biyoethanol, hem de gıda ve yem ürünlerinde iki sektörde de daha düşük fiyatlara rağmen, üretim ve satışlarda daha yüksek seviyeler sayesinde. Biyoethanolun üretimi 837,000 kübik metreden 1,030,000 kübik metreye kadar artmıştır, ana sebebi 2016 yılının temmuz ayında İngiltere, Wilton’da fabrikanın tekrar açılmasıdır.

2017/18 mali yılı için CropEnergies Avrupa’da ethanol aramasında küçük artış beklemektedir ve 2016 yılı aralık ayı ve 2017 yılı şubat ayı arası dönemde ki fiyatlardan daha düşük fiyatlar beklemektedir. Şirket 800 milyon’dan 875 milyon euro’ya kadar gelir beklemektedir.

CropEnergies, gelecek yatırımları AB’nin 2020-2030 döneminde ki politikasına bağlı olduğunu bildiriyor.

Article by Renewables Now: CropEnergies’ higher volumes offset lower prices in FY 2016/17