E85 yakıt karışımına olan talebin artmasına rağmen, 2018 yılının ilk dokuz ayında İsveç’teki etanol satışları 2017 yılının aynı dönemine göre %7 daralarak 146.200 m3’e geriledi.

İstatistiki İsviçreden (SCB) elde edilen ön veriler, düşük yakıt harmanları için etanol satışlarının bir önceki yılda 119.200 m3’ten 103.300 m3’e düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, İsveç, E85’teki etanol satışında %13’lük bir artış bildirdi ve saf yakıt %85’lik bir paya ulaştı.

E95 için satış verileri şu anda mevcut değildir.

Ocak ve Eylül 2018 arasında İsveç’te satılan biyoyakıtların toplam hacmi, 2017 yılına göre %10 daha az olan 1.294.000 m3 oldu.

İsveç, AB’nin yeşil lideridir. 2016 yılında ülke, brüt nihai enerji tüketiminde %53,8’lik yenilenebilir enerji kaynaklarının (RES) bir kısmını elinde bulundurmakta olup, elektrik ve ısınma dışında taşımacılık da dahildir. 2020 hedefi %49.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.