Fransız hükümeti, biyoyakıtların asgari zorunlu payını 2019’da %7.9’a ve 2020’de %8.2’ye yükseltmeye oy verdi.

Karar, ülkenin Aralık ayında Ulusal Meclis tarafından kabul edilen 2019 mali faturasının bir parçası. Fransız şirket Global Bioenergies geçen hafta haberi memnuniyetle karşıladı ve ülkede biyoyakıt tüketiminde istikrarlı bir büyüme sağlamak için ilerici bir artış beklediğini belirtti.

2018 yılında, geleneksel yakıtlardaki biyodizel ve etanol gibi minimum yakıt içeriği gereksinimi %7,5’tir. Fransa’nın planı 2030’da % 15’e ulaşacak. Yerel hammaddelerin kullanımına öncelik verilecek ve 2019 Finans mevzuatı projesi ise ayrıca, artık ve lignoselülozik malzemeden biyoyakıt üretimini destekleyecek hükümler de içeriyor.

 

Article by Renewables Now:  France raises biofuel blending mandate for 2019, 2020