Китай планира да удвои производството на етанол в страната до 4 милиона тона годишно през 2020-та година, показва новият пет-годишен план на национална енергийна агенция NEA.

Към този момент, азиатската страна произвежда около 2.1 милиона тона етанол годишно, макар че в предишния си петгодишен план, който приключи през 2015-та, страната отново си бе поставила за цел да достигне годишно производство от 4 милиона тона.

Новият план, публикуван в началото на декември, набляга на насърчаването на употребата на етанола като гориво и „бързото развитие“ на производството на целулозен етанол от неядливи части на растенията.

Китай също така планира да увеличи инсталирания капаците за генериране на електричество от биомаса до 15 МВт през 2020, добавяйки още 5 мегавата към инсталираните до този момент 10 МВт.

 

Source: https://renewables.seenews.com/news/china-plans-to-double-ethanol-production-by-2020-551269