На 4-ти ноември Европейската комисия въведе наблюдение върху вноса в ЕС на биоетанол след ръст на евтини доставки през последните месеци. 

Мярката, която не ограничава вноса, идва след молба на Франция по искане на европейските производители. Вносът от всички страни ще се наблюдава за една година, като данните ще се публикуват всеки месец. Целта е местната индустрия да може по-добре да прецени нуждата от допълнителни действия и да избегне щети от скок във вноса. 

Европейската асоциация на производителите на възобновяем етанол ePURE каза, че дори преди пандемията вносът на биоетонал в ЕС е нараснал от 87.6 хил. т. през 2017 до 536.2 хил. т. през 2019, достигайки пазарен дял от 14% през първото тримесечие на 2020. COVID-19 може да влоши ситуацията. От ePURE казват, че “поради пазарните сътресения в резултат на COVID-19 чужди производители на етанол за гориво са натрупали значителни запаси и искат да ги разпродадат с всякакви средства.”

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by LIBER Europe licensed under CC BY 2.0 via Flickr.