Членовете на Европейската асоциация на производителите на възобновяем етанол (ePURE), които имат около 50 завода в ЕС, са произвели 5.6 млрд. литра етанол през 2019 г., сравнено с 5.8 млрд. л. през 2018 г. 

През миналата година членовете на ePURE са произвели 85% от възобновяемия етанол, произведен в ЕС, и са работили на 87% от капацитета си от 6.45 млрд. л., а през 2018 г. са работили на 89% от капацитет от 6.51 млрд. л. 

Според данните, публикувани от ePURE в началото на септември, общият капацитет на ЕС се е увеличил на 9.89 млрд. л. от 8.9 млрд. л. през 2018.  

Статистиката показва, че 82.3% от етанола е бил за гориво, 9.2% за храни и напитки и 8.5% за индустриална употреба. От царевица се произвежда 48.6% от етанола през 2019, в сравнение с 43% през 2018. От пшеница са произведени 21.1%, а от захари 19.3%. 

Вносът на етанол в ЕС пък се е увеличил двойно спрямо 2018 до 1.29 млрд. л.  

Членовете на ePURE са произвели също и 5.33 млн. тона копродукти, от които 3.83 млн. т. фураж.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

 Image by ePURE