Горивните смеси с възобновяем етанол, от E10 до E85, в момента са най-евтиното средство за намаляване на въглеродните емисии от колите в ЕС според изследване, поръчано то Европейската асоциация на производителите на възобновяем етанол (ePURE).

Докладът, изготвен от консултантска фирма studio Gear Up, показва че автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), които използват E85, постигат по-голямо намаление на емисиите парникови газове на база жизнен цикъл от колите на батерии при сегашния електроенергиен микс.

Освет това според изследването намаленията парникови газове, които ще дойдат от навлизането на електромобилите, няма да са достатъчни за постигане на климатичните цели за 2030 г. Ще трябват допълнителни мерки за колите с ДВГ, които ще продължат да се движат доста след 2030 г. Препоръките на авторите включват задължителната употреба на горивната смес E10 в цяла Европа и постепенно включване на E20, както и програма за подготовка на бензиновите коли за Е85. 

Според ePURE е важно да се подкрепя повече от една технология за намаляване на емисиите. “Докато чакаме новите технологии да се развият достатъчно и да бъдат подсигурени от нова инфраструктура, етанолът е тук и дава резултат,” казва временният генерален секретар на асоциацията Симона Вакеова. “Местно произведеният възобновяем етанол е незабавно, устойчиво, икономически ефективно и социално приобщаващо решение за преодоляването на изкопаемите горива,” допълва тя.