Европейският етанол спестява все повече емисиите парникови газове в сравнение с фосилните горива, като за 2019 средният процент намаление е достигнал 72.5%.

Този показател се подобрява постоянно през последните осем години. През 2011 производството и употребата на етанол като гориво са водели до намаление на емисиите от 49.6%.

Новите данни бяха оповестени от Европейската асоциация на производителите на етанол ePURE в края на юни и обхващат членовете на организацията, които произвеждат около 85% от етанола на ЕС.

Според генералния секретар на ePURE Емануел Десплечин тези постижения потвърждават важната роля на етанола за енергийните и климатични стратегии на ЕС. Той също заявява, че кризата с COVID-19 е подчертала необходимостта от силна етанолова индустрия в ЕС, която освен зелено гориво да осигурява вътрешно производство на етанол за дезинфектанти и на фураж.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by ePURE