През септември Европейската комисия (ЕК) въведе ретроактивно наблюдение върху вноса на възобновяем етанол за гориво поради опасения за засилване на отрицателното въздействие на вноса върху производителите в ЕС. Мярката идва след рязък ръст на вноса, като съотношението на внос спрямо производство в ЕС е скочило на 39% през 2022 г. от 21% през 2021 г.

ЕК заяви, че на базата на екстраполирани ТАРИК данни, вносът на биоетанол за гориво е нараснал с 45% между 2021 и 2022 г. и с още 43,5% на годишна база през първите пет месеца на 2023 г. Водещите вносители са САЩ, Бразилия, Перу и Пакистан. Между 2021 и 2022 г. вносът от САЩ се е увеличил с 96%, от Бразилия с 37% и от Пакистан с 179%, докато вносът от Перу е спаднал с 13%. Комисията отбелязва, че цените на етанола от Бразилия и САЩ са с над 15% по-ниски от цените в ЕС и че и двете страни разполагат със свръх производствен капацитет за износ.

Мярката за наблюдение ще бъде в сила за три години. Подобна мярка беше въведена през ноември 2020 г. и изтече след една година, тъй като вносът през 2021 г. отбеляза спад.

"Това действие на Комисията е успокояваща новина за сектора, тъй като месечният мониторинг ще позволи добра статистическа картина на обемите на вноса на горивен етанол и ще помогне на ЕС да реагира бързо на всяка заплаха за сериозна вреда за европейската индустрията, ако е необходимо", коментира Дейвид Карпинтеро, генерален директор на ePURE.