Европейският възобновяем етанол може да допринесе за подобряване на енергийната сигурност на ЕС, както и е да подкрепи продоволствената сигурност, заявява европейската асоциация на производителите на етанол ePURE.

В отговор на руската инвазия в Украйна Европейската комисия по-рано през март очерта план, наречен REPowerEU, целящ да направи Eвропа независима от руски фосилни горива. ePURE призова ролята на европейския етанол да не бъде пренебрегвана в тези усилия. 

Местното производство на ниско въглеродно гориво може да намали зависимостта от вносен петрол. Освен това то намалява и нуждата от внос на фураж. Според асоциацията за всеки тон възобновяем етанол, произведен в ЕС, има и един тон високо протеинов фураж без ГМО и с високи метаболитни показатели.

През 2020 г. членовете на ePURE са произвели 4.22 млн. тона фураж. За 2019 г. секторът е бил източник на около 1.7% от протеиновия фураж с произход ЕС. 

Асоциацията също подчертава другите стратегически употреби на етанола в индустрията, храните и напитките и санитарните продукти. По време на Ковид кризата етанолът изигра важна роля като постоянен местен източник на етилов алкохол за дезинфектанти.