Делът на електрическите коли нараства, но превозните средства, работещи с течно гориво, продължават да доминират и ще останат по пътищата още дълго време. Според наскоро публикувано изследване комбинацията между хибриден двигател и устойчиви биогорива може да даде окончателно решение за устойчива декарбонизация на автомобилния парк.

Според Европейската асоциация за възобновяем етанол (ePURE), европейският възобновяем етанол има средно 78% по-ниски емисии на парникови газове (GHG) в сравнение с фосилните  горива. Когато се употребява за гориво при хибридни автомобили, етанолът, както и други биогорива, може да спомогне за постигането на по-ниски емисии дори от тези на колите с батерии, особено в страни, в които токът от мрежата не е съвсем “зелен”.

Според скорошно изследване на учени от Университета на Кампинас в Бразилия, употребата на биогорива в хибридни автомобили постига по-ниски парникови емисии в сравнение с тези на електромобилите на батерии и в Европа, и в Бразилия, дори като се има предвид, че токът от мрежата в Бразилия е доста чист. Резултатите се базират на извършена оценка на жизнения цикъл на емисиите на превозни средства с вътрешно горене, електромобили с батерии и хибридни превозни средства (plug-in, както и не plug-in варианти). 

Според най-новите данни от европейската асоциация на автомобилната индустрия, делът на батерийните електрически коли в продажбите на нови автомобили е бил 14,2% през октомври 2023 г., в сравнение с 12% преди година.