Проучване на поведението на потребителите в сферата на алкохолните напитки през 2023 г. подчертава нарастващия акцент върху устойчивостта и автентичността. В скорошен анализ NielsenIQ, глобалната фирма за измерване и анализ на данни, разкрива, че около 92% от потребителите се оглеждат за устойчиви практики, когато избират напитка.

В Европейския съюз (ЕС) потребителите могат лесно да разпознаят органичните или био напитки, като потърсят логото за биологични продукти. То може да бъде използвано само върху продукти, сертифицирани като био от оторизирана контролна агенция или орган, в съответствие с разпоредбите на ЕС за биологично земеделие. Тези разпоредби са предназначени да установят ясни и последователни правила за биологично производство в целия съюз, като наблягат на използването на естествени вещества и процеси с минимално въздействие върху околната среда. Органичните практики в ЕС насърчават отговорното използване на енергията и ресурсите, опазването на биоразнообразието и подобряването на плодородието на почвата, наред с други добри практики.

В Съединените щати Националната органична програма (NOP) играе подобна роля, разработвайки единни национални стандарти за биологично произведени земеделски продукти.

Проучванията в последните години показват сигурна промяна в поведението на потребителите към екологично съзнание. Можем да очакваме тенденцията към устойчивост да повлияе на повече марки алкохол да реагират чрез въвеждане на органични продукти.