Екипът на Essentica

Ние, служителите на Essentica вярваме, че сме най-ценният актив и основна движеща сила на компанията. Екипът е изграден от професионалисти, които са със сериозен опит и квалификация, но жадуващи да имплементират новите тенденции в индустрията. Мотивирани сме  да използваме уверено най-новите технологии, научни постижения и ресурси. Работим като екип в непрекъснато развиваща се среда, която е основана на споделянето на опит и знания. Имаме куража да експериментираме в търсене на иновативни подходи за намиране на най-добрия резултат. Нашата отдаденост на работата ни гарантира отлични резултати, които водят след себе си доволни клиенти. Постоянното обучение и развитие за нас е начин на живот.

Нашият екип се състои от над 170 талантливи колеги, които са специалисти в сферата си – производство, R&D, качествен контрол, търговски отдел.