Essentica Wave
Essentica
Етанол
DDGS
Essentica Pure
Зърнен дестилат
Биоетанол

Essentica


Essentica е един от най-големите високотехнологични и модерни заводи за производство на висококачествен етилов алкохол, зърнен дестилат и DDGS в България и на Балканите. Традициите и опитът, натрупани през 130-годишната ни история, са основата, върху която Essentica гради своето бъдеще.

Това, което ни отличава, е прецизността и контролът, които упражняваме върху производствения процес, за да постигнем постоянно качество на нашите продукти. Постигаме го благодарение на опита на нашите експерти, използването на висококачествени зърнени суровини, постоянния стремеж към технологични иновации и експертното разбиране на нуждите на нашите клиенти.

Произвежданият от Essentica етанол се използва като съставка в редица алкохолни напитки, козметични, фармацевтични и химически продукти. Нашият зърнен дестилат има отлични физико-химични и органолептични свойства за производство на висококачествено зърнено уиски, а сухият спиртоварен остатък (DDGS) е известен с отличните си хранителни свойства на редица производители на фуражи и животновъдни ферми в България и чужбина. 

Същността на нашия бизнес се крие в иновациите и модерните технологии, както и в дългосрочното устойчиво развитие за нашите клиенти и обществото като цяло. Нашата мисия е да работим в полза на нашите партньори, като им предлагаме иновативни, ефективни и висококачествени решения при нисък риск и като гарантираме личната си отговорност към крайния потребител.

Essentica вярва, че пътят към устойчивото бъдеще минава през постоянните изследвания и разработки на нашите технологии и продукти, както и през потенциала на нашите експерти. През 2009 г. заводът беше напълно модернизиран с ново технологично оборудване и съвременни компютърни технологии за управление на процесите. В стремежа си да опазим местната околна среда изградихме пречиствателна станция за отпадъчни води и собствен парогенератор на биомаса.


Essentica Worldwide