Essentica Wave
Essentica
Етанол
DDGS
Essentica Pure
Зърнен дестилат
Биоетанол

Essentica


Essentica е една от най-големите фабрики на Балканския полуостров за производство на висококачествени етилов алкохол, зърнен дестилат и DDGS. Традициите и опита, които ни носи 130-годишната ни история, са основата, върху която Essentica гради своето бъдеще.

Това, което ни отличава, е прецизността и контролът в постоянното качество на нашите продукти, обусловени от използването на качествени зърнени суровини, опита на нашите специалисти, постоянният стремеж към иновации в технологиите и експертните ни познания за това, от какво се нуждаят нашите клиенти.

Етанолът, произведен от Essentica, се използва като суровина на редица високоалкохолни, козметични, фармацевтични и химически продукти. Нашият зърнен дестилат притежава изключителни физикохимични и органолептични характеристики, за да се превърне в първокласно зърнено уиски, а високо-протеиновият фураж DDGS е познат с отличните си хранителни качества на редица производители на фуражи и животновъдни стопанства в България и чужбина. 

Същността на нашия бизнес са иновациите, технологиите и осигуряването на дългосрочен, устойчив растеж както за нашите клиенти, така и за цялото общество. Мисията ни е да работим в полза на партньорите си, предлагайки им модерни, ефективни, висококачествени решения при нисък риск, гарантирайки своята лична отговорност към крайния потребител.

Essentica вярва, че пътят към устойчиво бъдеще е постоянното търсене и развитие на технологиите, продуктите и потенциала на нашите специалисти. През 2009 година заводът бе изцяло модернизиран с ново технологично оборудване и съвременни компютърни технологии за контрол на процесите. В стремежа ни към запазване на екологията в региона изградихме пречиствателна станция за преработка на отпадните води от производството и собствена парна централа, използваща биомаса.


Essentica Worldwide