Зърнен дестилат

Зърнен дестилат

Essentica произвежда зърнен дестилат, който се характеризира с високо качество и отлични органолептични характеристики. Използват се подбрани зърнени и малцувани зърнени култури, произведени под грижливия контрол на нашите специалисти с дългогодишен и богат опит. На дестилация се подлага мъст, която е ферментирала под въздействието на специално селектирани щамове дрожди, които провеждат ферментационния процес по начин, по който се постига продукт със съответните специфични качества, отговарящи на високите ни изисквания. Системата ни за дестилация е с производствен капацитет от 30 000 л. за денонощие, като  високият клас  оборудване, което използваме, ни гарантира постоянно високо качество, при спазване на максимално строги критерии за безопасност на продукта.


Нашият зърнен дестилат притежава изключително подходящи физикохимични и органолептични характеристики за да се превърне в зърнено уиски след най-малко 3 години отлежаване в дъбови бъчви.  В модерната ни изба за отлежаване разполагаме с висококачествени дъбови бъчви, които ни дават възможност да предложим на нашите клиенти и отлежал зърнен дестилат, готов за използване при производство на качествено зърнено уиски.  

 

Предимства на зърнения дестилат, произведен от Essentica:

  • Гаранция за произхода на входящата суровина и стриктен контрол на използваните допълнителни суровини и материали
  • Технологично оборудване, гарантиращо производството на висококачествен продукт
  • Отлични органолептични и физикохимични характеристики
  • Изключителен потенциал за стареене в дъбови бъчви
  • Постоянно качество доказано с международни сертификати
  • Надежда и бърза доставка
  • Постоянен контрол 24/7
  • Предпочитана суровина от най-големите производители на високоалкохолни напитки в региона
Транспорт:
Сухопътен
Сухопътен

ЖП
ЖП

Types of packaging:
Цистерна
Цистерна

IBC контeйнер
IBC контeйнер

Барел
Барел