Биоетанол

Биоетанол

С реформата на европейското законодателство в сектора от 2009 г. е приета нова директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, която поставя за цел в страните от Общността да се увеличи използването на биогорива в транспорта. В документа е предвидено, че до 2020 г. всички страни членки трябва да увеличат използването на биогорива до 10% от общата си консумация на горива.

В тази връзка в Essentica планираме старта на производството на висококачествен биоетанол по най-нови европейски стандарти. Основните суровини, които ще използваме, са зърнени култури – пшеница и царевица, закупени само от български производители, позволяващи на компанията от една страна да затвори 100% екологично чист производствен цикъл на горивото на бъдещето и от друга – да подпомогне бизнеса на партньорите си.

Биоетанолът се използва като екологична добавка към бензина, подобряваща неговото представяне по безопасен и щадящ околната среда начин.
 

Предимства на биоетанола:

  • Възобновяем енергиен източник
  • Безотпадно производство
  • Намаляване на вредните емисии
  • Без токсични съставки
  • Запазва природата чиста
Транспорт:
Сухопътен
Сухопътен

ЖП
ЖП

Types of packaging:
Цистерна
Цистерна

IBC контeйнер
IBC контeйнер

Барел
Барел