Еssentica Ethanol Factory получи международно признат сертификат за съответствие на Системата за управление с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008. Проектът е по внедряване на Система за управление на качеството (СУК) и подготовката й за сертификация по международния стандарт ISO 9001. Обхватът на сертификация е "Производство и търговия с етанол". Документът гарантира пред клиентите и партньорите, че фирмата има добре работеща система за управление и поддържане на постоянно високо качеството.

Сертификатът представлява международно призната гаранция за ефективното управление на качеството на предлаганите услуги на всеки един етап от тяхното планиране и създаване до предоставянето им на крайния потребител. Основната цел на компанията е осигуряването на качествени и гъвкави услуги, съгласно най-добрите практики в Европа и света.