Essentica участва със собствен щанд в най-голямото зооизложение Zootechnia в Солун. Събитието се проведе между 2 и 5 феруари 2017г. в рамките на панаира Helexpo. Zootechnia е единственото изложение в Гърция и на Балканите, специализирано в сектора животновъдство. Тук се представят най-новите разработки в областта и се дава възможност на най-големите производители в животновъдството и птицевъдството да се запознаят с водещите производители на продукти за тяхната индустрия.  Като водеща компания на Балканите Essentica представи част от своето портфолио. Особен интерес сред посетителите на изложението предизвика произвежданият от компанията DDGS - изсушен спиртоварен зърнен остатък след производствения цикъл на етанол. DDGS все повече се налага като предпочитана добавка към фуража на млекодайните животни, тъй като увеличава млекодобива с около 30% и същевременно е натурален продукт без ГМО.

Изложението Helexpo привлича близо 850 изложители от 37 страни, а очакваните посетители са над 50 хиляди.