Германия е произвела 370,484 тона биоетанол през първата половина на 2015, което е с 5.2% повече от продукцията преди година, според информация от немската биоетанол асоциация (BDBe). За същия период, обаче, продажбите са спаднали с 3.7% до 562,459 тона.
Според данни, публикувани наскоро от BDBe, най-използваната суровина за производството на биоетанол в Германия остават хранителните култури с дял от 63.4% в общото производство. През първото полугодие страната отбелязва и 21.1% ръст в производството на биоетанол от захарно цвекло. То достига 131,608 тона, или 35.5% от общата продукция.
В същото време, само за периода между януари и юни, 4,154 тона етанол са произведени от хранителни отпадъци и други суровини.
От гледна точка на търсенето се наблюдава спад от 1.1% до 501,550 тона при употребата на етанол, блендиран със стандартните горива. Продажбите на ЕТБЕ (етил третичен бутилов етер) са намалели с 20.2% до 57,848 тона, а тези на Е85, горивото съдържащо 85% етанол, са се понижили с 29.5% до 3,698 тона.
Според изпълнителния директор на BDBe, Дитрих Клайн, въведените цели за намаляване на емисиите на парникови газове при транспорта не водят до очаквания резултат. Той подкани управниците да въведат още през 2016, една година по-рано от планираното, изискването за 4% по-ниски емисии от петролния сектор в Германия.