Очаква се Американските производители на етанол да имат малки, но все пак положителни, маржове на печалба до края на 2016 година, според доклад на Американската кооперативна банка CoBank от миналата седмица.
Рентабилността най-вече ще зависи от колебанията на енергийните цени и способността на индустрията да поддържа силен износ. Посоката на печалбите ще се определя от цените на спиртоварния остатък и етанола, тъй като цената на царевицата се очаква да остане сравнително постоянна, казва авторът на доклада Дан Ковалски.
Възможността за по-голям износ ще балансира вероятния слаб ръст на продажбите на вътрешния пазаp. "Бразилия увеличи нормата за смесване на етанола до 27%, което намали способността ѝ за доставки на външни пазари и Американските производители ще бъдат облагоприятствани от увеличаващ се дял от световната търговия," каза Ковалски.
Растежът на вътрешния пазар се възпрепятства от подобряващата се ефективност на автомобилите и предложените промени в разпоредбите за възобновяеми горива, които ще се приемат по-късно тази година. Не се очаква да бъдат насърчавани продажбите на по-високи смеси етанол от сегашните 10%.
Външните пазари в същото време крият риск, който сериозно може да повлияе на финансовите резултати на Американските производители на етанол. Планира се промяна в политиката на Китай, имаща за цел да ограничи вноса на алтернативни на царевицата зърнени фуражи. Китай в момента внася 60% от Американския спиртоварен остатък.
Докладът, озаглавен “Етаноловата индустрия ребалансира,” казва, че нещата са се балансирали отново през 2015 след година и половина на рекордни печалби за компаните от сектора. Сривът в енергийните цени към края на 2014 довежда и до срив и в цените на етанола и маржовете на заводите, но тъй като предлагането и търсенето на етанол остават балансирани, производителите успяват да останат на печалба, казва CoBank.