Емисиите на парникови газове при производството и изгарянето на царевичен етанол могат да са с 47% до 70% по-ниски от тези на бензина през 2022 г., показва ново проучване.

През 2010 г. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) прогнозира, че през 2022 г. емисиите от цикъла на производство и употреба на царевичен етанол от нови рафинерии ще са с 21% по-ниски от тези на бензина. Ново проучване на Министерство на земеделието на САЩ (USDA), обаче, показва, че етанолът от царевица вече има с до 39% по-ниски емисии на парникови газове от бензина и разликата може да достигне 43%, когато рафинерията, в която се произвежда, се захранва от природен газ.

Основната разликата между прогнозата на EPA от 2010 г. и настоящите цифри идва от нова оценка на въздействието на промените в земеползването, които биха настъпили в резултат от повишеното търсене на етанол. Различни фермерски практики и подобрения при заводите за етанол са довели до по-ниски емисии на парникови газове според проучването. То включва сценарии, при които, с допълнителни подобрения царевичният етанол може да достигне 70% по-ниски емисии от бензина.

 

Article by Renewables Now:  Corn ethanol emissions could be 70% lower than gasoline's – study