Производството на биоенергия всъщност може да подпомогне хранителната сигурност според нов доклад, публикуван тази седмица. Той оспорва твърдението, че биогоривата допринасят за световния глад.

Проучването казва, че добре разработени политики за биоенергия могат да имат силно положителни ефекти върху хранителната сигурност и да спомогнат за привличането на така необходимите инвестиции в земеделието на бедните страни. Авторите подчертават, че не е задължително храната и биогоривата да се конкурират за земя и че земята често не е основният фактор, влияещ негативно върху хранителната сигурност.

Насърчаването на култури с повече от едно предназначение е един от начините разгледани в доклада за постигане на синергии между производството на биоенергия и храна. Тези култури могат де се използват и за храна, и за горива, а производството им може да се насочва към едната или другата индустрия и така да се омекотят резките пазарни промени.

“Бразилската програма за етанол от захарна тръстика е показала през 40-те си години на мониторинг, учене и приспособяване, че е възможно увеличени стимули за екологично възстановяване на площи и екосистемни услуги да се съчетаят с подобрена хранителна сигурност и намалена бедност,” казва Глаусиа Соуза от Университета на Сао Пауло.

Докладът е изготвен от изследователи от 10 институции, сред които лаборатория на Американския департамент по енергетика, Международния научноизследователски институт за политика за храните (IFPRI), Империал Колидж Лондон, Световната банка и Университетът на Сао Пауло.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.