Производството на сертифициран биоетанол в Германия през 2015 година се е увеличило с 1.8% спрямо предходната година до 739,821 тона, отчете Немската браншова асоциация за биоетанол (BDBe).

Около 467,273 тона са били произведени от хранителни култури, което представлява спад от 1.8% спрямо предходната година. Производството на биоетанол от захарно цвекло, от друга страна, се е увеличило с 9% до 264,665 тона.

Около 3.4% от немската реколта от зърно и 9.8% от захарното цвекло произведено в страната са отишли за производството на биоетанол.

Количеството биоетанол, произведено през миналата година, включва и 7,884 тона етанол от второ поколение, произведен от други суровини като отпадъци и изхвърлена храна. Това е с 3.9% по-малко, отколкото през 2014 година.

Биоетанолът в Германия се използва в горивните смеси Super и Super E10. Шефът на асоциацията, Дитрих Клайн, заяви, че през 2015 година това възобновяемо гориво е постигнало средно намаление на емисиите въглероден диоксид от 66% в сравнение с изкопаемите горива.