Според международно проучване отглеждането на повече захарна тръстика за етанол в Бразилия може да замести до 13.7% от световното потребление на суров петрол до 2045 г., FAPESP съобщи наскоро.

Разгледани са три сценария, като всичките изключват защитени зони и такива отредени за производството на хранителни култури. Изчисленията показват, че световната употреба на суров петрол може да бъде намалена с между 3.8% и 13.7%, а емисиите въглероден диоксид с 1.5-5.6%, до 2045 г. спрямо нивата от 2014 г.

Според авторите етанолът от захарна тръстика позволява в краткосрочен план да се постигне сериозен напредък при намаляването на емисиите CO2 от транспорта. Емисиите CO2 при този етанол са едва 14% от тези на петрола.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.