China New Energy, доставчик на оборудване за производството на етанол, миналата седмица обяви, че нетната й печалба за 2019 г. е нараснала с 29.3%, подпомогната от благоприятни политики в Китай.

Нетната печалба за миналата година е достигнала 59.2 млн. юана (7.6 млн. евро), а продажбите са се увеличили с 59.4% до 398.6 млн. юана. 

Поръчките и неприключени договори в края на 2019 г. възлизат на 584.9 млн. юана, с 77.5% повече от година по-рано. Според China New Energy силните поръчки отразяват “тринадесетия петгодишен план за развитието на енергията от възобновяеми енергоизточници, който ясно показва намерението на китайското правителство да развие сектора за етанолово гориво.” През 2017 г. Китай обяви амбиция да разшири употребата на E10 от 12 тестови провинции до територията на цялата страна до 2020.

China New Energy счита, че COVID-19 ще има временен и краткосрочен ефект върху операциите й. Оптимистична е за 2020 г. и дългосрочното си бъдеще и държи на плана си да излезе на Хонконгската фондова борса.

Article by Renewables Now: China New Energy optimistic on ethanol policies 

Image by China New Energy Ltd.