Немският производител на биоетанол CropEnergies (ETR:CE2) миналата седмица отчете рекордно висока оперативна печалба за финансовата година до края на февруари 2017 г., подпомогната от ръст в производството.

Оперативната печалба е нараснала до 98 млн. евро. Компанията е увеличила и приходите си с 11% до 802 млн. евро благодарение на по-високи обеми на производство и продажби както на биоетанол, така и на хранителни и фуражни продукти, въпреки по-ниските цени и в двата сектора. Производството на биоетанол е нараснало до 1,030,000 куб. метра от 837,000 куб. метра, основно поради отварянето отново на завода в Уилтън, Великобритания през юли 2016 г.

За фискалната година 2017/18 CropEnergies прогнозира малък ръст в търсенето на етанол в Европа и цени по-ниски от тези между декември 2016 г. и февруари 2017. Компанията очаква приходи от 800 млн. до 875 млн. евро.

CropEnergies казва, че бъдещите ѝ инвестиции ще зависят до голяма степен от политиката на ЕС за периода 2020-2030.

Article by Renewables Now: CropEnergies' higher volumes offset lower prices in FY 2016/17