Немският производител на биоетанол CropEnergies AG отчита слаб старт за финансовата година 2018/19, поради ниски цени на етанола, но смята, че компромисните цели за зелена енергия в Европа създават нови перспективи за растеж на сектора след 2020.

Между март и май приходите на компанията са спаднали със 17% на годишна база до 192 млн. евро, а оперативната печалба е намаляла до 5 млн. евро от 24 млн. евро. През юни CropEnergies понижи прогнозата си за годината, въпреки че очаква подобрение в цените на етанола и резултатите си.

Компанията е обнадеждена от компромиса, договорен от европейските институции на 14 юни да се увели минималният дал на ВЕИ в транспорта от 10% през 2020 до 14% през 2030, въпреки че изрази съмнения относно многократното отчитане, като например на тока за електромобилите.

"Запазването на установените биогорива от местна биомаса и целите за увеличаване на употребата на горива от отпадъци създават възможности както за околната среда, така и за индустрията за биогорива," каза компанията.

 

Article by Renewables Now: CropEnergies encouraged by EU compromise despite weak quarter