Немският производител на биоетанол CropEnergies AG (ETR:CE2) отчете приходи от 679 млн. евро за периода март-ноември 2017, което е с 20% повече от миналата година.

По-големите приходи се дължат на увеличение от 15.2% в произведеното количество етанол до 847,000 куб. м., както и на по-високи цени на етанола.

Оперативната печалба обаче остава на нивата от предходна година от 59 млн. евро, поради по-високи цени на суровините и разходи за поддръжка.

CropEnergies каза, че продължава да очаква големи колебания в цените на етанола. До края на настоящата финансова година цените се очаква да бъдат значително под нивата от предходната.

Фирмата потвърди прогнозата си за годишни приходи от 880 - 920 млн. eвро. Оперативната печалба се очаква де е между 65 и 85 млн. евро.

Article by Renewables Now: CropEnergies' revenues rise 20% y/y in 9-mo