Европейската комисия (ЕК) планира да ограничи употребата на биогорива, произведи от хранителни култури.

Това е едно от предложенията за промени в директивата за енергията от възобновяеми източници за периода 2020-2030, представени от ЕК миналата седмица.

Планира се въвеждането на таван за дела на биогоривата от хранителни култури като етанола от царевица, пшеница и захарно цвекло в общото потребление на транспортно гориво. Предложението е този дял да се ограничи до 7% през 2021 г. и таванът постепенно да намалява, докато достигне 3.8% през 2030 г. Целта е да се минимизира ефекта от т.нар. непряка промяна в земеползването.

Комисията иска да насърчи други възобновяеми и ниско-емисионни горива, сред които биогорива от ново поколение, възобновяеми транспортни горива от небиологичен произход като водорода, горива от отпадъци, и електричество от възобновяеми източници. Тя предлага да се въведе изискване тези горива да съставляват поне 1.5% от транспортните горива през 2021 г. и 6.8% през 2030 г.

Европейската асоциация на производителите на етанол (ePURE) разкритикува ЕК за резките промени в политиката ѝ спрямо биогоривата. Тя заяви, че предложенията пренебрегват науката и подкопават инвестициите от 16 милиарда евро (17 милиарда долара), направени в заводи за етанол в Европа от 2003 г. насам в резултат на политиката за насърчаване на биогоривата.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.