Химическата компания Versalis, дъщерно дружество на италианската петролна компания Eni, е спечелила разпоредения от съда аукцион за “зелените” дейности на Mossi Ghisolfi Group.

По силата на сделката, която ще се формализира през следващите седмици, Versalis ще придобие активи и ресурси свързани с разработването, комерсиализирането и лицензирането на биохимични технологии и процеси на 4 компании - Biochemtex, Beta Renewables, Ipb (Italian Bio Products) and Ipb energia. Това включва технологията Proesa, която се използва за превръщането на биомаса във второ поколение захари и последващата им преработка в биогорива и други биохимикали. Beta Renewables оперира завод в Кресентино, който се счита за първия в света произвел етанол от второ поколение.

Eni заяви миналата седмица, че това ноу-хау ще подсили позициите на Versalis в сферата на химикалите от възобновяеми ресурси.

 

Article by Renewables Now: Eni subsidiary wins auction for Mossi Ghisolfi's green activities