През първите три месеца на настоящия пазарен сезон (2014-2015) цените на царевицата на международните пазари се движат под нивата от предходната година. Средно за периода септември – ноември 2014 г., експортните цени на царевицата в САЩ, и Аржентина бележат спад с между 13% и 23% спрямо същия период на предходната година. Основен фактор за това понижение е изпреварващият темп на нарастване на световното предлагане спрямо този при световното потребление, вследствие на високото глобално производство на зърнени култури за втора поредна година. Запазването на тази тенденция засега не оказва ценови натиск върху пазара на спирт, защото пазарът на ЕС е до голяма степен независим от производството в САЩ, чиито основни експортни пазари са азиатските. 

Source: USDA (United States Department of Agriculture).