Немският производител на етанол CropEnergies е постигнал оперативна печалба от 8 млн. евро за периода март-май, първото тримесечие на финансовата си година. Въпреки  че оперативната печалба пада от 15 млн. година по-рано, тя е по-висока от очакванията на фирмата за резултат около нулата, предвид коронавирус кризата. 

Според предварителни отчети приходите на фирмата са намалели до 171 млн. от 203 млн. за същия период на предходната година, а печалбата преди лихви, данъци, амортизации и обезценки (EBITDA) е спаднала до 18 млн. от 26 млн. 

Заради пандемията производителят на етанол очаква приходите и оперативната печалбата за годината да са значително по-ниски от рекордните резултати, постигнати през 2019/20. За момента не прави по-подробна прогноза поради неяснота как ще се развие пандемията.  

Второто тримесечие се очаква да бъде по-добро от първото, тъй като разхлабването на ограниченията върху придвижването и производството във все повече страни се очаква да повиши търсенето на горива. Освен това фирмата е започнала да произвежда повече етанол за дезинфектанти.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by CropEnergies AG