Пълно възстановяване от ефектите на коронавирус кризата за световният пазар на етанол не се очаква преди 2022, коментира Брайън Хийли, директор за развитие на световния пазар на етанол към Съвета по зърно на САЩ, цитиран от S&P Global. 

Пандемията и мерките за ограничаване на движението в редица страни доведоха до срив в търсенето на горива и затварянето на повече от 250 завода за етанол в света. Очакванията за годишното глобално производство на етанол са с 20% надолу.  

Според прогнозите на Platts Analytics световното производство на етанол ще е средно 1.715 млн. барела на ден (около 99 млрд. литра) през 2020, сравнено с 1.926 барела на ден през 2019. Световната търговия с етанол се очаква да спадне през 2020 основно поради по-ниско търсене на етанол за гориво и, в по-малка степен, спад в потреблението на индустриален етанол. 

Забавянето на насърчителни политики във важни пазари като Китай и Канада ще се отрази върху търсенето на етанол в дългосрочен план. В същото време търсенето на бензин и етанол ще остане по-слабо заради множеството неясноти около отговора на различните правителства на пандемията, казва Хийли. 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by Alex Liivet licensed under CC BY 2.0 via Flickr.