Употребата на биоетанол в ЕС ще се увеличи с 13% до 2030 в сравнение с 2022, според публикувания наскоро доклад-прогноза за 2022-32 на съюза за селското стопанство.

Очаква се търсенето на биоетанол да достигне 7.7 млрд. л. през 2030 и след това да спадне до 7.4 млрд. л. до 2032.

Докато употребата на дизел и бензин през 2032 се очаква да спадне с 21% и 18% до съответно 155 млрд. л. и 63 млрд. л. в сравнение с 2020-2022, търсенето на биогорива ще остане на приблизително едно и също ниво от около 20 млрд. л. на година, благодарение на очакваните по-високи изисквания за смесване.

Царевицата ще остане основната суровина за производството на етанол, въпреки че нейният дял ще спадне до 33% от 45%. Като цяло делът на земеделските култури – зърно, цвекло и меласа - ще спадне до 72% към 2032 от 90% през 2019-2021, а повече етанол ще се произвежда от остатъци, отпадъци и от “други” суровини.

ePURE, европейската асоциация на производителите на етанол, също така отбеляза, че докладът прогнозира 4.7% спад в търсенето на протеинови фуражи, но консумацията на тези със средни нива на протеин като DDGS, остатъчния продукт от производството на етанол, ще се увеличи леко.