Европейският парламент миналата седмица гласува да забрани употребата на палмово масло като гориво от 2021 г. и ограничи биогоривата от хранителни и фуражни култури на нивата от 2017 г.

Евродепутатите одобриха цел за 12% дял на възобновяемата енергия в транспорта до 2030 г. с максимален дял на биогоривата от първо поколение от 7% при пътния и железопътния транспорт.

С фокуса си върху премахването на онези биогорива, които водят до обезлесяване, Европейският парламент изпраща сигнал, че не всички биогорива са равни, заяви генералният секретар на Европейската асоциация на производителите на етанол (ePURE ) Емануел Десплечин.

Тъй като сега евродепутатите се готвят да започнат преговори със Съвета относно възобновяемата енергия за периода след 2020 г.,  Десплечин призова ЕС да остане ангажиран с поставянето на смислени обвързващи цели за възобновяемата енергия в транспорта без изкуствени мултипликатори. Трябва също да се запази максималния принос на биогоривата от земеделски култури на 7%, което е от съществено значение за запазването на настоящите и бъдещите инвестиции, добавя той.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.