Френското правителство е гласувало увеличение на минималния задължителен дял на биогоривата до 7.9% през 2019 г. и 8.2% през 2020 г.

Решението е част от финансовия законопроект на страната за 2019 г., приет от Националното събрание през декември. Френската компания Global Bioenergies миналата седмица приветства новината и каза, че очаква прогресивното увеличение да гарантира стабилен растеж при потреблението на биогорива в страната.

През 2018 г. изискването за минимално съдържание на горива като биодизел и етанол в обикновените горива е било 7.5%. Планът на Франция е този дял да достигне 15% през 2030 г. Използването на местни суровини ще бъде приоритизирано, а финансовият законопроект за 2019 г. също съдържа и разпоредби в подкрепа на производството на биогорива от остатъчни и лигноцелулозни материали.

 

Article by Renewables Now:  France raises biofuel blending mandate for 2019, 2020