През 2019 г. производството на биоетанол за гориво в Германия е спаднало с 12.8% спрямо предходната година до 543,000 тона. Според немската биоетанол асоциация (BDBe) това се дължи основно на приспособяване на мощностите към по-слабото търсене и по-ниските цени в началото на миналата година.

Продажбите на биоетанол като гориво са намалели с 2.2% до 1.16 млн. т., въпреки слабо нарастване на общия пазар на бензин с 1% до 18 млн. т. Все пак се отчита по-голям интерес към Super E10, чиито пазарен дял се е увеличил до 13.7% от 12.9%. Продажбата на биоетанол за горивни смеси е намаляла с 0.4% до 1.07 млн. т.

Общо производството на биоетанол е спаднало с 13.5% до 651,565 т., като фуражното зърно е основната суровина. Делът на захарното цвекло е намалял значително заради търсенето на захар.

Според BDBe е трудно да се направи прогноза за 2020 поради коронавирус пандемията. Докато търсенето на етанолово гориво намалява значително из цяла Европа, има голямо търсене на биоетанол за дезинфектанти.

 Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.

Image by German Bioethanol Industry Association (BDBe)