Консумацията на биоетанол в Германия през миналата година достига около 1.18 млн. тона, което представлява малък ръст от 0.2% в сравнение с 2015 г., немската биоетанол асоциация (BDBe) съобщи този месец.

Докато пазарния дял на горивото Super (E5) расте до 82.8%, спрямо 82% през 2015 г., делът на Super E10 се е свил до 12.6% от 13.6%. Пазарният дял на Super Plus (E5) е бил 4.6%.

Спадът в продажбите на Super E10 е бил компенсиран с по-голяма употреба на биоетанол като част от съединението ЕТБЕ (етил-третичен-бутил-етер), което се използва като добавка към бензина.

Количеството потребен биоетанол в Германия през 2016 г. е намалило емисиите въглероден диоксид от употребата на бензин с 1.9 млн. тона, се казва в съобщението.

 

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.