Законодателите в щата Айова миналата седмица гласуваха да продължат финансирането на местна програма, която насърчава инвестициите в оборудване за горива с по-високо съдържание на етанол и биодизел.

Програмата покрива част от разходите на търговците на горива на дребно, свързани с инсталирането на оборудване за продажбата на E15, E85 или смеси с биодизел.

Законодателите одобриха 3 млн. долара (2.8 млн. евро) за програмата за финансовата година до края на юни 2018. Местната асоциация на производителите на възобновяеми горива (IRFA) приветства решението. Тя отбеляза, че от началото на настоящата финансова година 92 проекта са спечелили общо 4.4 млн. субсидии по програмата.

“Продължаване на финансирането ще разшири още повече достъпа на потребителите до по-чисти горива, произведени тук в Айова,” коментира Грант Менк от IRFA.

Законопроектът сега ще бъде разгледан от щатския губернатор.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.