През 2015 година потребителите в американския щат Айова са използвали рекордни количества E85 и смеси етанол и бензин от средния диапазон. Въпреки това смесите с по-високо съдържание на етанол все още заемат малък дял от общото количество продадено гориво.

Продажбите на E85 са нараснали с 8.3% спрямо 2014 година до 13.1 милиона галона, докато продажбите на смеси в границите от E15 до E69 са скочили със 121.1% до 8.7 милиона галона, според анализ на щатската Асоциация за възобновяеми горива на скорошен доклад на департамента по приходите на Айова.

Продажбите на E10, гориво с 10% съдържание на етанол, са останали непроменени през миналата година.

Официалният доклад показва, че количеството продадено E10 гориво е било 1.3194 милиарда галона, а общо всички смеси с етанол са представлявали 85.9% от общите продажби на бензин. В чист вид етанолът се е равнявал на 9.2% от общите продажби на бензин и етанол.

На база на формулата, използвана за отчитане на прогреса на щата към целта си за 25% биогориво до 2020 година, през 2015 биогоривата са съставлявали 11.6% от продажбите на горива на дребно. През 2014 година този дял възлиза на 11.4%.

Айова е най-големият производител на възобновяеми горива в САЩ. В щата има 43 рафинерии за етанол с годишен капацитет от 4 милиарда галона, както и 12 завода за биодизел.

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.