Употребата на биогорива в ЕС се е увеличила с 1.3% през 2016 г., спрямо 2015 г., показва скорошен доклад на EurObserv’ER.

Според предварителни данни страните в ЕС са използвали 14.4 млн. тона нефтен еквивалент (т н.е.) биогорива през миналата година. По-голямата част от това потребление е биодизел, 80.6%, докато биоетанолът, директно смесен с бензин или преработен преди това във високооктанова добавка, държи дял от 18.4%. Останалият 1% е биогаз.

Слабият ръст за 2016 г. идва след застой в потреблението на биогорива през 2015 г. спрямо 2014 г. и се дължи на увеличение в употребата на биодизел, която е нараснала с 2.4% до 11.6 млн. т н.е. Биоетанолът, от друга страна, бележи спад от 3.1% до 2.6 млн. т н.е. Най-големите потребители на биогорива в ЕС са Франция и Германия.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.