Комисията на Европейския парламент по околна среда в края на октомври предложи по-високи цели за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) за 2030 г.

Според комисията делът на ВЕИ в енергийното потребление на Европейския съюз трябва да достигне 35% до 2030 г.

Комисията също така предлага постепенно преустановяване на употребата на биогорива от земеделски култури до 2030 г, като дава още по-кратък срок,  до 2021 г, за ограничаване на биогоривата от палмово масло. Предложението на Европейската комисия (ЕК) бе за намаляване на тавана за биогоривата от земеделски култури от 7% до 3.8% до 2030 г.

Европейската асоциация на производителите на етанол (ePURE) заяви миналата седмица в прес съобщение, че комисията по околна среда е взела едно лошо предложение на ЕК и го е направила още по-лошо, и отбеляза, че се предлага забрана за продукти, който допреди едва няколко години се насърчаваше.

Article by Renewables Now: Environment MEPs propose 35% EU renewables target by 2030