Три големи доставчика на горива в Индия са обявили търг за 2,53 милиарда литра етанол, чрез който да се снабдят с чисто гориво за нуждите на програмата за смесване на етанол в бензина между февруари и ноември 2020 г.

Indian Oil Corporation (IOC), Hindustan Petroleum (HPC) и Bharat Petroleum (BPC) търсят да набавят съответно 1,07 милиарда литра, 787 милиона литра и 672 милиона литра етанол за периода, съобщава местната бизнес медиа Business Standard.

Наводнения по време и след сезона на дъждовете нанесоха вреди на тазгодишната реколта от тръстика. Предишният търг за етанол, обявен през септември 2019 г., имаше за цел да осигури 5,11 милиарда литра, но договори само 1,56 милиарда литра. Според Business Standard експертите очакват и новият търг да получи недостатъчно предложения.

Съгласно новата национална политика за биогоривата, Индия се стреми да достигне дял на етанола от 20% в бензина до 2030 г. с междинна цел от 10% до 2022 г. За момента предлагането на етанол не може да посрещне търсенето.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.