Мерките, взети от правителството на Индия през 2018 г. с цел да се повиши производството на етанол в страната, вече имат ефект и се наблюдава ръст при сделките за доставка на чистото гориво.

Министерството по потребителските въпроси наскоро обяви, че досега са финализирани договори за доставка на около 2,350 милиона литра етанол за настоящата етанолена година, която ще приключи през ноември 2019 г. Предишната година в Индия са произведени 1,510 милиона литра при необходими 3,140 милиона литра за покриване на търсенето по програмата за смесване на етанол в обикновеното гориво.

През 2018 г. Индия разреши употребата на сок от захарна тръстика и меласа клас “B” в производството на етанол. Преди това за целта се употребяваше само меласа клас “C”. Правителството също качи и цените на етанола и предложи финансова помощ на заводите за захар, които искат да произвеждат повече от горивото. Досега е получено предварително одобрение за заеми с общ размер от около 760 милиона евро.

 

Article by Renewables Now:  Ethanol contract volumes grow in India