Нетната печалба за акционерите на REX American Resources Corp (NYSE: REX) за тримесечието, приключило на 31-ви октомври 2018 г., се е свила с 10% на годишна база до 11.9 млн. щатски долара.

Производителят на етанол обясни миналата седмица, че и през това тримесечие натискът върху цените на етанола е бил значителен. REX успява, поне частично, да компенсира с по-високи цени на спиртоварния остатък.

Благодарение на по-високите средни продажни цени за модифицирания и изсушения спиртоварен остатък компанията отчита повишение от 2.1% при приходите от етанол и вторични продукти, които достигат 123.8 млн. долара за фискалното тримесечие. Въпреки това, по-ниските цени на етанола довеждат до спад от над 38% при брутната печалба за сегмента. Печалбата преди данъци за цялата компания спада с 46% на годишна база до 8.4 милиона долара.

REX има дял в шест фабрики за етанол, които са произвели 702 милиона галона през 12-те месеца до октомври 2018 г. Нетната печалба за тримесечието включва и бизнеса на компанията с подобрени въглища.

 

Article by Renewables Now:  REX American Resources' profit down by 10% in fiscal Q3