Седмичното производство на етанол за гориво в САЩ е нараснало с 5% през първата половина на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. до  средно ниво от 1.02 млн. барела на ден, според данни на Енергийната информационна агенция (EIA).

Производството на етанол се очаква да остане високо през цялата година и да достигне 1.02 млн. барела на ден за 2017 г., което се равнява на 15.8 млрд. галона (59.8 млрд. литра).

Понеже САЩ произвежда етанол основно от царевица, добрите реколти са спомогнали за по-високото производство през последните години, обяснява EIA. Увеличението в потреблението на бензин също е фактор, тъй като почти всичкият бензин в страна се смесва с 10% етанол.

Тенденцията при износа на етанол също е към нарастване. Въпреки това, запасите от етанол остават високи в момент, в който обикновено спадат, поради сезона на пътуванията, казва EIA.

Article by Renewables Now:  US fuel ethanol output rises to 1.02m b/d in H1 2017