Производството на биоетанол в Германия е спаднало с 8.8% през 2017 спрямо предходната година до 672,930 тона, а делът на горивото в продажбите на бензин е намалял до 5.9% от 6.1%.

Миналата година продажбите на етанол са били 1.154 млн. тона, което е понижение от 1.8%. Според немската биоетанол асоциация (BDBe) това се дължи на стагниращи продажби на горивото Super E10, които са намалели леко до 2.29 млн. тона. Употребата на Super E5 пък отчита слаб ръст до 15.39 млн. тона.

Германия е произвела 522,638 тона биоетанол от хранителни култури, 141,401 тона в захарния сектор и сектора за напитки, и 8,892 тона от нехранителни суровини, включително отпадъци. Производството във всички сегменти е по-слабо от това през 2016, като производството на етанол от второ поколение отчита най-сериозен спад от 27.8%.

BDBe призовава за по-амбициозни цели за намаляване емисиите от горивата.

Article by Renewables Now: Germany's production, sales of bioethanol down in 2017