Промяна в политиката за биогорива в Япония ще позволи вносът на етил-трет-бутил етер (ETBE), произведен от американски царевичен етанол, браншови организации от САЩ съобщиха миналата седмица, като приветстваха новината.

Съгласно политики за устойчивост от 2010 г. Япония разрешаваше само вноса на етанол от захарна тръстика и производството на ETBE от такъв тип етанол. По силата на обновените политики изискването за намаляване на въглеродната интензивност към етанола се увеличава на 55% от 50%, като в същото време се признава способността на американския етанол да покрива това изискване.

Промените евентуално биха създали пазар за 95.5 млн. галона (361.5 млн. литра) етанол на година от САЩ, тъй като позволяват американският етанол да покрие до 44% от общото количество етанол за производството на ETBE, което се изчислява на 217 млн. литра.

Provided by Renewables Now exclusively for Essentica.